VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PŘEHLED

Tento web provozuje Regina's Desire Swimwear. Na celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují na plavky Regina's Desire Swimwear. Společnost Regina's Desire Swimwear nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu pro vás, uživatele, podmíněné přijetím všech zde uvedených podmínek, zásad a upozornění.

Návštěním našich stránek a / nebo nákupem něčeho z nás se účastníte naší "Služby" a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími smluvními podmínkami ("Smluvní podmínky", "Podmínky"), včetně těchto dodatečných smluvních podmínek zde uvedené a / nebo dostupné hypertextovým odkazem. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné na uživatele, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a / nebo přispěvateli obsahu.

Přečtěte si prosím pečlivě tyto smluvní podmínky před tím, než přistupujete k našim webovým stránkám. Přístup nebo použití jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami této smlouvy, nemusíte mít přístup na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto smluvní podmínky považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto smluvní podmínky.


Veškeré nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, budou rovněž předmětem smluvních podmínek. Nejnovější verzi smluvních podmínek můžete kdykoli na této stránce zkontrolovat. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a / nebo změnami na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku. Vaše další užívání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn znamená přijetí těchto změn.


Náš obchod je provozován na Shopify Inc. Poskytují nám online platformu elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby.


PODMÍNKY ONLINE STORE
Tím, že souhlasíte s těmito smluvními podmínkami, prohlašujete, že jste ve svém státě nebo provincii bydliště nejméně ve věku plnoletosti, nebo že jste ve vašem státě nebo provincii trvalého věku a že jste nám dal svůj souhlas umožnit některým vašim malým závislým osobám používat tento web.

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti a nebudeme vědomě shromažďovat žádné osobní údaje od dětí mladších 13 bez ověřeného rodičovského souhlasu. Z našich souborů odstraníme veškeré osobní identifikační údaje kohokoli, koho zjistíme, že má méně než 13 let. Naše online soutěže nebo sázky jsou omezeny na účastníky, kteří mají alespoň 18 let.


Nesmíte používat naše produkty k jakýmkoli nezákonným nebo neoprávněným účelům, a ani při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné zákony o autorských právech).

Regina's Desire Swimwear vám uděluje omezenou licenci pro přístup a osobní použití tohoto webu a pro stahování (jiné než ukládání do mezipaměti) nebo jeho úpravu nebo jakoukoli jeho část, s výjimkou výslovného písemného souhlasu Regina's Desire Swimwear. Tato licence nezahrnuje žádné další prodeje nebo komerční využití této stránky nebo jejího obsahu; jakékoli shromažďování a používání jakýchkoli výpisů, popisů nebo cen produktů; jakékoli odvozené použití této stránky nebo jejího obsahu; jakékoli stahování nebo kopírování informací o účtu ve prospěch jiného obchodníka; nebo jakékoli použití dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat. Tato stránka nebo jakákoli její část nesmí být reprodukována, duplikována, kopírována, prodávána, dále prodávána, navštěvována nebo jinak využívána pro komerční účely bez výslovného písemného souhlasu Reginovy ​​touhy. Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte používat žádné metaznačky ani jiný „skrytý text“ využívající jméno nebo ochranné známky Reginy. Jakékoli neoprávněné použití ruší oprávnění nebo licenci udělenou Regina's Desire Swimwear. V rámci odkazu nesmíte používat žádné logo společnosti Regina's Desire Swimwear nebo jinou vlastní grafickou nebo ochrannou známku bez výslovného písemného souhlasu.


Nesmíte odesílat žádné červy, viry ani žádný kód destruktivní povahy.


Porušení nebo porušení kteréhokoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení služeb.


OBECNÉ PODMÍNKY
Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu z jakéhokoli důvodu.


Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být převeden nezašifrovaný a zahrnuje

a) přenosy přes různé sítě; a

b) změny v souladu a přizpůsobení technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu přes sítě vždy šifrovány.


Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání služby nebo přístup k Službě nebo jakémukoli kontaktu na webové stránce, přes kterou je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu.


Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro usnadnění a nebudou tyto podmínky omezovat nebo jinak ovlivňovat.

NAŠE PODROBNOSTI O FIRMĚ:


Společnost: Regina's Desire Swimwear Inc.

Adresa: 8605 Santa Monica Blvd #41633 West Hollywood, Kalifornie 90069-4109 USA

DIČ: 61-1949209

Registrační číslo EIN: 61-1949209

Soud pro registraci společnosti: Delaware

Bankovní účet: EVOLVE BANK A TRUST
Reginas Desire Swimwear, Inc.
084106768-9800901297

Jazyk smlouvy: Angličtina

E-mail: info@reginasdesire.com

Telefon: US + 1 323 744 6525
EU + 36 70 342 5598

NAŠE DETAILY EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI:


Společnost: Evropská mediální skupina Kft.

Adresa: Mátyás király krt. 62. I / 4. 6000 Maďarsko Kecskemét

Adresa: Kisfaludy u. 5. 6000 Maďarsko Kecskemét

Daňové číslo: 23963623 2--03

Registrační číslo společnosti: 03 09--124744

Soud pro registraci společnosti: Ministerstvo veřejné správy a spravedlnosti

Bankovní účet: 10918001-00000119-62350009 / Unicredit Bank ZRT.

Jazyk smlouvy: Angličtina

E-mail: info@reginasdesire.com

Telefon: US + 1 323 744 6525
EU + 36 70 342 5598

ZÁRUKA


Dodavatel dodržuje a implementuje všechny zákony Maďarské republiky o zárukách.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů podle vládního nařízení 17 / 1999 (II.5.).

V případě vrácení nebo změny kterékoli položky Reginy's Desire nám prosím napište: info@reginasdesire.com

Produkt lze měnit POUZE s původní fakturou a ve zcela novém / nepoužitém / nepoškozeném stavu. Produkt NESMÍ být změněn, pokud je položka vyrobena jedinečně a na míru navržena pro vaši velikost a přání.

Poté, co nám váš vrácený produkt dorazí, můžeme provést změnu, jakmile to bude možné, nebo alespoň do 30 pracovních dnů.

Z hygienických důvodů nemůžeme změnit ani vrátit žádné použité / umyté / poškozené předměty.


Položky, které nám byly zaslány, by měla být zaregistrována místní přepravní společností v původní krabici s připojenou originální fakturou.

Touha Reginy není odpovědná za škody způsobené přepravní společností.

Zákazník má právo na čerpání z peněženky, ale stále musí uhradit celkové náklady na doručení. Stejně jako v zákoně GKM o občanském zákoníku a 49 / 2003 (VII.30) by měl zákazník podniknout následující kroky, pokud chce změnit položku.


PŘESNOST, KOMPLETNOST A DOBA INFORMACÍ
Nejsme zodpovědní, pokud informace dostupné na této stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by se spoléhat nebo být použit jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na těchto stránkách je na vlastní nebezpečí.


Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.


ZMĚNY NA služby a ceny
Ceny našich produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění.


Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo přerušit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez upozornění kdykoli.


Na změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby nebudeme odpovídat Vám ani žádné třetí straně.


PRODUKTY NEBO SLUŽBY
Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze podle našich Reklamační řád.


Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení vašeho počítače na monitoru jakékoli barvy bude přesné.


Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografický region nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo cen produktů mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka na jakýkoli produkt nebo službu na tomto webu je neplatná, pokud je zakázáno.


Nezaručujeme, že kvalita produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání nebo že chyby ve službě budou opraveny.


PŘESNOST Fakturace a informace o účtu
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou nám uveďte. Na základě vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat zakázky umístěné nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou platební kartou a / nebo příkazy, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. V případě, že objednávku změníme nebo zrušíme, můžeme se vás pokusit o upozornění kontaktováním e-mailu nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době, kdy byla objednávka doručena. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho názoru zdají být umístěny obchodníky, prodejci nebo distributory.


Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete okamžitě aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a podle potřeby vás kontaktovat.


Podrobnější informace naleznete v našich zásadách pro vrácení.


VOLITELNÉ NÁSTROJE
Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemáme kontrolu ani kontrolu, ani vstup.


Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojů, "jak je" a "jak jsou", bez jakýchkoli záruk, zastoupení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez schválení. Budeme mít žádnou odpovědnost vyplývající z nebo související s užíváním volitelných nástrojů třetích stran.


Jakékoli použití opčních nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vlastní nebezpečí a diskrétnost a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, na kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetí strany.


Můžeme také v budoucnosti nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webové stránky (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Takové nové funkce a / nebo služby budou rovněž podléhat těmto smluvním podmínkám.


ODKAZY TŘETÍCH STRAN
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály od třetích stran.


Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás směřují na weby třetích stran, které nejsou s námi přidruženy. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a my nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za žádné jiné materiály, produkty ani služby třetích stran.


Nemáme žádnou odpovědnost za škody nebo škody související s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí uskutečněných v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Přečtěte si pečlivě zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že je porozumíte dříve, než začnete provádět jakoukoli transakci. Reklamace, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.


PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ PODMÍNKY A OSTATNÍ PODÁNÍ
Pokud nám na základě žádosti zašlete určité konkrétní podání (např. Vstupy do soutěže) nebo bez žádosti od nás, odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, emailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře") souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám předáte. Jsme a nemáme povinnost

(1), abyste si důvěru udrželi;

(2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo

(3) reagovat na jakékoli připomínky.


Můžeme, ale nemá povinnost, sledovat, upravit nebo odstranit obsah, který určíme podle našeho uvážení, jsou protiprávní, urážlivé, výhružné, pomlouvačné, urážlivé, pornografické, obscénní nebo jinak závadný nebo porušuje jakákoliv smluvní strana duševního vlastnictví nebo tyto Podmínky služby .


Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádné právo třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo majetkových práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše připomínky neobsahují hanlivé nebo jinak protiprávní, nevhodný nebo obscénní materiál nebo neobsahují žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někým jiným než sami, nebo jiným způsobem zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ všech připomínek. Jste výhradně zodpovědní za jakékoli připomínky a přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za žádné komentáře, které jste zveřejnili vy nebo jakákoli třetí strana.

OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje v obchodě se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů zde.


CHYBY, INAKCURACIE A OMISE
Na našich webových stránkách se vždy snažíme poskytovat úplné, přesné a aktuální informace. Bohužel, navzdory tomuto úsilí, mohou nastat lidské nebo technologické chyby. Tento web může obsahovat typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, z nichž některé se mohou týkat cen a dostupnosti a některé informace nemusí být úplné nebo aktuální. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, a to i po odeslání objednávky, a kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat informace. Pokud je správná cena položky vyšší než naše uvedená cena, budeme podle našeho uvážení buď kontaktovat pokyny pro odeslání před odesláním, nebo zrušit vaši objednávku a upozorníme vás na toto zrušení. Pokud produkt, který nabízíme, neodpovídá popisu, je jediným řešením jeho vrácení v nepoužitém stavu.


ZAKÁZANÉ POUŽITÍ
Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách poskytování služeb je zakázáno používat stránky nebo jejich obsah:

a) za jakýkoli nezákonný účel;

b) požadovat, aby ostatní vykonávali nebo se podíleli na jakémkoli protiprávním jednání;

(c) porušovat mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení;

(d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví;

(E) k obtěžování, zneužívání, urážky, škod, hanobit, pomluvy, znevažovat, zastrašovat, nebo diskriminovat na základě jednoho pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení;

f) předložit nepravdivé nebo zavádějící informace;

g) nahrát nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který může nebo nesmí být použit jiným způsobem nebo jiným způsobem;

h) shromažďovat nebo sledovat osobní informace jiných osob;

(i) spam, phish, pharm, pretext, pavouk, procházení, zlaté škrábání;

j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo

(k) narušovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet.

Vyhrazujeme si právo ukončit službu.


ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Nezaručujeme, nereprezentujeme ani zaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.


Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.


Souhlasíte s tím, že z času na čas můžeme tuto službu kdykoli smazat nebo kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.


Výslovně souhlasíte s tím, že vaše užívání nebo nemožnost použití služby je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly poskytnuty prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou výslovně uvedenými) poskytnuty "tak, jak je" a "dostupné" pro vaše použití, bez jakýchkoliv zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, implicitní, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušení.


V žádném případě nesmějí Regina's Desire Swimwear, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené subjekty, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovídat za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, mimo jiné, ušlých zisků, ušlých příjmů, ztracených úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jiných podobných škod, ať už jsou založeny na smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), striktní odpovědnosti nebo jinak, vznikající z vašeho používání kterékoli ze služeb nebo produktů zakoupených pomocí služby, nebo z jakýchkoli jiných nároků souvisejících s jakýmkoli způsobem s používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení na jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakákoli ztráta nebo poškození jakéhokoli druhu způsobené použitím služby nebo jakýmkoli obsahem (nebo produktem) zveřejněným, přeneseným nebo jinak zpřístupněným prostřednictvím služby, a to i v případě, že je to možné. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální míru povolenou zákonem.

ODDĚLITELNOST
V případě, že jakékoliv ustanovení těchto smluvních podmínek je považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, musí být toto ustanovení vykonatelné v nejvyšším rozsahu povoleném platnými právními předpisy a neúčinná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek Služby, toto určení nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.


UKONČENÍ
Povinnosti a závazky stran, které vznikly před datem ukončení, přežijí ukončení této smlouvy pro všechny účely.


Tyto smluvní podmínky jsou účinné, dokud nebudou vypovězeny vy nebo nás. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tím, že nás oznamujete, že již nechcete využívat naše služby nebo přestanete používat naše stránky.


Pokud se domníváme, že jste neuspěli nebo my se domníváme, že jste se nezdařil, dodržet jakýkoli termín nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, můžeme tuto smlouvu kdykoli bez výpovědi ukončit a budete i nadále zodpovědní za všechny splatné částky a včetně data ukončení; a / nebo v souladu s tím můžete odmítnout přístup k našim službám (nebo jakékoli jejich části).


CELÁ SMLOUVA
Nesplnění nebo uplatnění jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení.


Tyto smluvní podmínky a veškeré zásady nebo pravidla provozu, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo ve vztahu k Službě, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazuje předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy , ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoliv výhradně, předchozích verzí Smluvních podmínek).


XNUMX. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,


APLIKOVANÉ PRÁVO

Navštěvováním webu reginasdesire.com souhlasíte s tím, že zákony o ochraně osobních údajů a podmínky použití a veškeré spory jakéhokoli druhu, které by mohly vzniknout mezi vámi a www.reginasdesire.com, se řídí zákony státu Maďarské republiky.

ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY
Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.


Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a změnami na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat naše webové stránky o změnách. Vaše pokračování v používání nebo přístupu na naši webovou stránku nebo službu po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Smluvních podmínek představuje přijetí těchto změn.


KONTAKTNÍ INFORMACE
Otázky týkající se smluvních podmínek nám zasílejte na adresu info@reginasdesire.com.